ENG
025-86100366
当前位置:网站首页 - 产品

产品标准

一、 E型产品标准

         型号                

         指标

         E-H                

         E-L                

甲氧基取代度

1.4~1.6

1.4~1.6

羟乙氧基取代度

0.25~0.35

0.15~0.25

凝胶温度(℃)

80~90

80~85

外观

白色或类白色粉末,无机械杂质,无臭、无味

PH

5.0~8.0

粘度(2%干基水溶液,20±0.2℃,brookfield RV型粘度计测量)

400–80000 mPa·s

细度

一般      90%以上通过80目

细粉      80%以上通过100目

超细粉  80%以上通过120目

干燥失重 /%

≤8.0

灼烧残渣 /%

≤3.0

氯化物 /%

≤3.0


二、 P型产品标准

         型号                

         指标                

         P-J                

         P-E                

         P-F                

         P-k                

甲氧基取代度

1.2~1.8

1.8~2.0

1.7~1.9

1.1~1.6

羟丙氧基取代度

0.9~1.5

0.2~0.3

0.1~0.2

0.1~0.3

凝胶温度(℃)

-

58~64

62~68

70~90

外观

白色或类白色粉末,无机械杂质,无臭、无味

PH

5.0~8.0

粘度(2%干基水溶液,20±0.2℃,      brookfield RV型粘度计测量)

100–85000 mPa·s

细度

一般      90%以上通过80目

细粉      80%以上通过100目

超细粉  80%以上通过120目

干燥失重 /%

≤8.0

灼烧残渣 /%

≤3.0

氯化物 /%

≤3.0


三、 G型产品标准

型号

指标

甲氧基取代度

0.9~2.6

羟乙氧基或羟丙氧基取代度

0.2~1.2 或 0.1~0.8

凝胶温度(℃)

60~90

外观

白色或类白色粉末,无机械杂质,无臭、无味

PH

5.0~9.0

粘度(2%干基水溶液,20±0.2℃,                   brookfield RV型粘度计测量)

400–85000 mPa·s

细度

一般      90%以上通过80目

细粉      80%以上通过100目

超细粉  80%以上通过120目

干燥失重 /%

≤8.0

灼烧残渣 /%

≤8.0

氯化物 /%

≤3.0


四、 D型产品标准

D型产品是用少量化学品表面处理的延迟溶解型立鸿德产品。这种产品在水中快速分散,甚至在冷水中也不会抱团, 然后在连续搅拌下缓慢溶解。在立鸿德产品的水分散液中加入碱性物质,可以加速溶解过程。 


联系我们

025-86100336

传 真:025-86100117

网 址:www.lihongde.cn

邮 箱:f.lei@lihongde.cn

地 址:南京市江宁区上合大道88号

TOP